Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korville vähän kuin labyrintissä seikkailisi.

Oheisesta listasta voit tarkastaa yleisimpien termien tarkoitukset.

Akela

7–10-vuotiaiden ryhmän laumanjohtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP

Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Partioasu

Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa.

Samoaja

15–17-vuotias partiolainen.

Sisupartiolainen

Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Tarpoja

12–15-vuotias partiolainen.

Vaeltaja

18–22-vuotias partiolainen.

Joukkue

10–12-vuotiaiden seikkalijoiden ryhmä.

Kolo

Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.

Partiohuivi

Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.

Partiopiiri

Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin.

Sampo

10–12-vuotiaiden seikkailijoiden ryhmänjohtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Tarpojaluotsi

Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 18-vuotias.

Vaeltajaluotsi

Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 22-vuotias

Lauma

7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunta

Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.

Meripartio

Meripartiolippukunnissa on muun partio-ohjelman lisäksi meripartio-ohjelmaa eli mm. perehtyvät veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.

Samoajaluotsi

Ikäkauden aikuinen, joka tukee ryhmän toimintaa, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija

10–12-vuotias partiolainen.

Sudenpentu

 7–10-vuotias partiolainen.