Skip to main content

Röykän Metsänkävijöille on myönnetty ensimmäisenä uusimaalaisena lippukuntana Kestävästi Partiossa -tunnus! Haluamme valinnoillamme ohjata toimintaamme ekologisesti entistä kestävämmäksi, jotta voimme vastata kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta. Seurantatyökalun avulla voimme seurata, mitkä osa-alueet toiminnassamme vaativat kehittämistä ja pureutua niihin.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo Kestävästi Partiossa -tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Leave a Reply